Gramsci i brev till sin son

Posted on f

0


” Jag tror att någonting av det svåraste vid din ålder, det är att sitta stilla vid ett bord och bringa ordning i sina tankar och skriva ner dem med en viss omsorg. Det är en övning som ibland är svårare än den som en arbetare måste underkasta sig för att skaffa sig yrkeskunnighet – och den bör börja just i din ålder.”

Annonser
Posted in: Uncategorized