En dåres försvarstal

Posted on f

0


”Ödet, eller med andra ord instinkten, spelade sin onda och obevekliga roll, och stenen rullade, svepande med sig allt på sin väg, heder, förnuft, lycka, trohet, dygd, kyskhet!”

A. Strindberg ur En dåres försvarstal s. 97

Annonser
Posted in: Literature