En dåres försvarstal II

Posted on f

0


”Ni är feg, ni vill ha belöningen och ni drar er för offret! Var lika storsint som ni är vacker, riskera dödssprånget även med risk att förgås. Må allt förloras utom hedern! Om några få dagar kommer jag att ha förfört er, om detta fortsätter, var så säker på det, ty min kärlek liknar blixten som skall drabbar er, jag älskar er som solen älskar daggen och jag skall dricka er! … Ni tror visst att jag skulle vilja nedlåta mig att dela! Aldrig! Allt eller intet!”

A. Strindberg ur En dåres försvarstal, s. 121

Annonser
Posted in: Literature