Galatians 6:8

Posted on f

0


For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse och korruption, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.
Galaterbrevet 6:8

Annonser
Posted in: Literature