till Havs

Posted on f

0


Jonatan Reuter

Till havs
Nu blåser havets friska vind ifrån sydväst
och smeker ljuvligt sjömans kind av alla vindar bäst!
Till havs, till havs, till storms, du djärva jakt,
Till havs, till storms, var man på vakt,
Till havs!

 På ändlös led är livet fritt, ej trives tvång,
 När havet sjunger, grönt och vitt, sin höga
 frihetssång
 Till havs, till havs, till storms, du djärva jakt,
 Till havs, till storms, var man på vakt,
 Till havs!

 Sväll härligt, sköna segel, sväll i vindens dust,
 Flyg fram med fröjd mot vågens fjäll i stundens
 högsta lust!
 Till havs, till havs, till storms, du djärva jakt,
 Till havs, till storms, var man på vakt,
 Till havs!
Annonser
Posted in: Literature