från Motdemokratin / om socialdemokratin

Posted on f

0


Rosanvallon, sid. 133

Under de två senaste århundradenas politiska historia är det bara socialdemokratiska regimer som fullt ut har integrerat motsvarigheten till en förhindrande funktion i sin politiska arkitektur. Vad de i själva verket har gjort är ett kombinera en social klasskompromiss (något som förutsätter att man erkänner förekomsten av klasskonflikter) med en institutionaliserad roll för oppositionen. Detta har gett oppositionen en implicit vetomakt över politiska projekt som den finner särskilt förhatliga. De socialdemokratiska regeringarna har kommit att erkänna distinktionen mellan politisk och social legitimitet genom att införliva den i sin egen organisation. För att uttrycka det annorlunda: hos dem har den liberala demokratins institutioner tvingats samexistera med en insikt om klasskampens ovedersägliga faktum.

Annonser