Hamlet

Posted on f

0


Shakespeare

Vad är en människa,
om det hon sätter allra högst i livet
är mat och sömn. Ett djur och inget annat!
Men han som gav oss tankens kraft att se
förgången tid och framtid, skänkte inte
oss det klara, himmelska förnuft
att mögla outnyttjat. Om det nu
är djurisk slöhet eller ängslig tvekan
vid tanken på vad följderna kan bli –
en tvekan där en fjärdedel är klokhet
och resten feghet – inte vet jag varför
jag går omkring och säger: ”Det ska göras”,
när jag har vilja, medel, kraft och gode skäl
att göra det! 

Annonser
Posted in: Literature