Dhammapada / Vaksamhet (Appamada vagga)

Posted on f

0


21
Vaksamhet är vägen till det odödliga,
slapphet är dödens väg.
De vaksamma dör ej,
men de slappa är som döda.

22
De visa, som är helt förtrogna
med denna vaksamhet,
har sin glädje i vaksamhet,
hängivna de godas väg.

23
De visa, som mediterar
och ständigt visar ihärdighet
och fast beslutsamhet,
de uppnår nibbana, det högsta,
friheten från bojor.

24
Om en människa är beslutsam och medveten,
om hennes handlingar är rena och välbetänkta,
om hon är behärskad och vaksam
och lever enligt läran,
då ökar hennes ära.

25
Genom beslutsamhet och vaksamhet,
återhållsamhet och självkontroll
bör den vise skapa sig en ö,
som floden ej kan förstöra.

Annonser