Dhammapada / tvillingverser (efterföljare)

Posted on f

0


19
Även om en människa läser flitigt i skrifterna
men är lättjefull och inte handlar enligt dem,
så är han lik en herde som räknar andras kor,
och han är ingen sann efterföljare.

20
Även om han läser föga i skrifterna
men lever enligt läran
och har övervunnit begär, hat och illusioner,
har vunnit sann kunskap och sinnets befrielse
och är obunden såväl här som i andra världen
– då är han en sann efterföljare.

Annonser
Posted in: Literature