Goethe – ”en konstnärlig skapelse av sin personlighet och lever genom sin konst”

Posted on f

0


Att ställa en författares verk i relation till hans liv, brukar i våra dagar anses som en överflödsgärning. Livet förklarar inte konstverket, snarare är verket det primära som kan ge nycklarna till personligheten, ifall man råkar hysa ett psykologiskt intresse för konstnären. Så långt är allting gott och väl, men vad ska man säga om sådana konstnärer som envisas med att blanda ihop dem två skikten, som gör en konstnärlig skapelse av sin personlighet och lever genom sin konst. Goethe är en sådan stötesten för ordningsälskande kritiker. Hans huvudsakliga skapelse heter Goethe och hans skrifter får, vare sig vi vill det eller inte, sin fulla mening först när dem förklaras genom hans biografi; oss obetaget att i yttersta hand förklara biografin med Goethes konstnärliga skapelse.

Inledning till Goethes, Italienska resa

Annonser
Posted in: Literature