ur Khayyáms fyraradingar – Rubaiyyat

Posted on f

0


övers. Eric Hermelin

10

Den förnufts-kloke! Hur, i Guds Namn, skulle han väl våga hoppas
Att, i denna vämjeliga stofts-hydda få lägga sitt hjerta ned på Guds Härlighet?
Denne höge herre, som kallar mig en förödd usling,
Hur skulle han väl kunna dväljas i förödelsens Rot?

14

Jag dricka vill så mycket Vin, att denna, Vinets doft
Sig tränga må ur stoftet ut, när jag går i stoftet in;
Så att den, som sig förstäcker må komma till min graf,
Och af doften af mitt Vin berusas och förintas.

17

Drick Vin, rent Vin, på denna de tvenne uppskofvens dag.
Ty detta förgångna lif griper du aldrig mer. Begrip det.
Du vet, att verlds-alltet håller ansigtet vändt mot förintelsen:
Var ock du, natt och dag, af Vinet gjord till Intet.

20

Från misstrons stadium till trons är blott ett ande-drag;
Från tviflets verld till trygghetens är blott ett ande-drag.
Detta ljufva ande-drag – håll du det kärt:
Ty syftet med vårt lif är detta ande-drag.

Annonser
Posted in: Literature