ur Khayyáms fyraradingar – Rubaiyyat

Posted on f

0


övers. Eric Hermelin

467

Olyckligt det hjerta, hvari glöd ej finnes,
Som ej ligger trånande efter den kärlek, som gör hjertat upplyst!
Än den dag, som du, utan kärlek, tillbragt,
Är ingen dag för dig mera förspilld.

470

Ofvan stjernhimlen sökte mitt hjerta, redan den första dagen,
Skriftafla och Penna, och Paradis och helvete.
Slutligen sade mig Läraren, hvars dom är sann:
”Tafla och Penna, och Paradais och helvete har du i dig”.

 

Annonser
Posted in: Literature