Online #Deliriska Klubben

Posted on f

0


”Detta är en kanal för tankar, dikter, citat, artiklar etc. som är kritiska till vår civilisation. Klubben är döpt efter Mare Kandres diktsamling ”Deliria” – det verk och det tillstånd som jag tycker bäst beskriver känslan. Nu vill jag ha en delad erfarenhet – en gemensam samling av intressanta idéer – i kollektiv och öppen form. Och nu här: ”Jag skriver till er medan vi störtar. Så erfar jag tillståndet att finnas i denna värld.” – René Char MEN: ”I am sending out a voice , to the heavens of the universe , I am sending out a voice that my people will live.” – ur the Sacred Pipe, Black Elk’s account of the 7 Rites of the Oglala Sioux. ”

Annonser