Zizek om Revolutionen i Egypten

Posted on f

0


För det första kan man inte undgå att notera den ”mirakulösa” karaktären på händelserna i Egypten: någonting inträffade som få hade förutsett, något som motsade experternas bedömningar, som om upproret inte bara var ett resultat av sociala faktorer utan av en främmande krafts ingripande i historien, en kraft som vi rent platoniskt kan kalla den eviga idén om frihet, rättvisa och värdighet.

http://www.dn.se/kultur-noje/essa/darfor-ar-revolutionen-i-egypten-inget-att-radas

Annonser