”Den oerhörde Strindberg. Detta raseri, dessa med knytnävar tillkämpade sidor”. Kafka, dagböcker.

Posted on f

0


Annonser
Posted in: Literature