ur VT – alienation

Heidegger

Tvärtom stegras förfallandet ytterligare genom det frestande lugnandet. I synnerhet vad tillvaroutläggningen anbelangar, kan den meningen nu uppkomma, att förståendet av de mest främmande kulturer samt en »syntes» av dessa med den egna kulturen kan leda fram till att tillvaron omsider kommer till förbehållslös och äkta klarhet om sig själv. Den mångfrestande nyfikenheten och det rastlösa allveteriet ger sken av universell tillvaroförståelse. I grund och botten förblir det emellertid obestämt och ofrågat, vad som egentligen ska förstås; det förblir sålunda oförstått, att förståendet självt är ett kunna-vara, som måste bli fritt /och kan bli det/ enbart i den innerligast egna tillvaron. Inom denna lugnande, allt »förstående» iver att jämföra sig med allt och alla, drivs tillvaron mot en alienation (Entfremdung), inom vilken dess innerligast egna kunna-vara förborgar sig /gömmer sig undan/ för den. Den förfallande i-världen-varon är, såsom frestande och lugnande, samtidigt tillika alienerande (entfremdend).

Denna alienation kan emellertid i sin tur inte innebära att tillvaron factiskt skulle slitas bort från sig själv. Tvärtom driver alienationen tillvaron in i en varaart, som lägger an på den ’ mest överdrivna »självdissekering», och försöker sig på alla tänkbara tydningsmöjligheter, så att beståndet av de »karakterologier» och »typologier» som denna självdissekering har frambragt redan i dag svårligen kan överblickas. Denna alienation, som för tillvaron tillsluter /spärrar av/ dess egentlighet och möjlighet – om inte annat så genom att tillsluta möjligheten att misslyckas på ett äkta sätt (als solche eines echten Scheiterns) – utlämnar dock ingalunda tillvaron åt något varande som den själv inte är, utan tvingar den in i dess oegentlighet, alltså i en / tillvaron själv ingående möjlig varaart. Den frestande –lugnande alienation som utmärker förfallandet leder, i sin egen rördhet (Beweghteit), till att tillvaron trasslar /snärjer/ in sig i sig själv (sich in ihm seibst verfängt).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s