ur Metafysiken som varats historia

Posted on f

0


Heidegger, sid9

vad-varo och att-varo, varat glömd

Men om vi antar att metafysiken förklarar och grundlägger sitt väsen genom denna i sin härkomst dunkla åtskillnad mellan vad-varo och att-varo, då kan den aldrig genom sig själv uppbringa ett vetande om denna skillnad. Metafysiken måste själv i förväg ha angåtts av det vara som trätt in i denna skillnad. Men varat drar sig undan detta angående, och möjliggör på så sätt metafysikens väsensbegynnelse – genom att förbereda och utveckla denna distinktion. Härkomsten hos åtskillnaden mellan essentia och existentia, och ännu mer härkomsten hos det på så sätt åtskilda varat, förblir förborgad, eller grekiskt uttryckt: glömd.

Varaglömska innebär då att härkomsten hos det vad- och att-varo åtskilda varat döljer sig till förmån för varat, som ger ljusning åt det varande såsom varande, och förblir outfrågat som vara.

 

Annonser
Posted in: Philosophy