ur Identitet och differens

Posted on f

0


Heidegger, sid 11

… om vi noggrant ger akt på dess grundton, betänker den, istället för att bara lättsinnigt upprepa formeln »A är A«. Egentligen lyder den: A är A. Vad hör vi? I detta »är« säger satsen hur varje varande är, nämligen: självt med sig självt detsamma. Identitetssatsen talar om det varandes vara. Såsom en lag för tanken gäller satsen bara i den mån den är en lag för varat, som lyder: till varje varande som sådant hör identitet, enhet med sig självt.

 

Annonser
Posted in: Philosophy