ur Existentialismen är en humanism

Posted on f

0


Sartre, sid 52

Men det finns en annan innebörd i humanismen som i grunden betyder följande: människan befinner sig alltid utanför sig själv; det är genom att slunga sig ut och gå förlorad utanför sig själv som hon kommer människan att existera, och det är å andra sidan i och med fullföljandet av transcendenta mål som hon kan existera. Människan, som är identisk med detta överskridande av sin egen gräns och inte kan fatta tingen annat än i förhållande till detta överskridandets centrum. Det finns intet annat universum än det mänskliga, den mänskliga subjektivitetens universum.

Annonser
Posted in: Philosophy