– att skapa en ny kultur

Posted on f

0


Gramsci

Not IV. Att skapa en ny kultur innebär inte bara att individuellt göra ”originella” upptäckter. Det innebär också, och framför allt, att med kritisk sovring sprida redan upptäckta sanningar, så att säga ”socialisera” dem och därmed göra dem till bas för vitala handlingar, element för samordning och reda på det intellektuella och moraliska planet. Att en människomassa förmås att tänka den närvarande verkligheten på ett sammanhängande och enhetligt sätt är ett ”filosofiskt” faktum av bra mycket större betydelse och ”originalitet” än ett filosofiskt ”genis” upptäckt av en ny sanning som förblir små intellektuella gruppers egendom.

Annonser