ur Revolt och Konst

Posted on f

0


Camus, sid. 327
Människans revolt

Konsten är också på en gång hyllning och förnekelse. ”Ingen konstnär tolererar det verkliga”, säger Nietzsche. Det är sant, men ingen konstnär kan heller reda sig utan det verkliga. Skapandet innebär ett krav på enhet och en vägran att godta världen. Men världen förnekas på grund av vad den saknar och i namn av vad den stundom är. Här kan man iaktta revolten i ren form, utanför historien, i dess ursprungligaste komplikation. Konsten bör alltså kunna ge oss ett avslutande perspektiv på revoltens innehåll.

Annonser