från Dagboken

Posted on f

0


Kierkegaard, sid. 86

(11 sept.) 1838
Ett av de utbrott, där det mänskliga hos Kristus starkest framträder, är hans ord till Judas:  >>gör snart vad du gör>>. Där är också motsättningen så stark; ty han visste ju i kraft av sin allvetenhet, att Judas skulle förråda honom (såsom också uttryckligen anmärkes i det föregående), men denna mänskliga oro, denna vacklan, när det avgörande ögonblicket närmar sig, fann rum också hos honom, och detta kan vara till tröst för många i nödens stund.

Annonser