från Dagboken

Posted on f

0


Kierkegaard

(9 sept.)
Till motto för min barndom vet jag ingenting bättre än dessa ord ur Goethes Faust:

Halb Kinderspiele,
Halb Gott im Herzen!

(2 nov.)
Det gick med katolicismen såsom det har gått med hela jordklotet, också den fick en Kopernikus (Luther), som upptäckte, att Rom inte var det centrum, som allt kretsade omkring, utan ett periferiskt moment.
sid. 109

(22 dec.)
Paulus är det kristna livets spiritus asper, Johannes dess spiritus lenis.
sid. 110

Annonser
Posted in: Literature