från Anteckningar I

Posted on f

0


Camus

Det finns ingen frihet för människan så länge hon inte har kommit över rädslan för döden. Men inte genom självmordet. För att komma över den får man inte släppa greppet. Att kunna dö med öppet visir, utan bitterhet.
sid, 124

 

Uppror. Friheten är rätten att inte ljuga. Sant på ett samhälleligt (underordnat eller överordnat) plan och på ett moraliskt plan.
sid, 126

Annonser