från Anteckningar I

Posted on f

0


Camus

Framgången kan vara gynnsam för en ung människa, liksom lyckan kan vara det för en mogen människa. När hon har fått erkännande för sin möda kan hon därtill foga kungadygderna avspänning och lättsinne.
sid, 111

 

Saint-Just: ”Jag menar alltså att vi måste brinna av iver. Det utesluter ingalunda sunt förnuft och besinning.”
sid, 157

Annonser
Posted in: Literature