ytterligare Nietzsche

Posted on f

0


Ty detta måste framför allt vara tydligt för oss, till vår förnedring och vår upphöjelse, att hela skådespelet alls inte uppförs för oss, till exempel att vi skulle bättras eller bildas, ja, att vi ingalunda är de egentliga skaparna av denna konstens värld: men väl kan vi anta, att vi är bilder och konstnärliga projektioner för den sanne skaparen och att vi såsom konstverk får vår högsta betydelse – ty tillvaron och världen är evigt rättfärdigat bara som estetiskt fenomen.

 

Annonser
Posted in: Philosophy