ur Vilda tänkandet

Posted on f

0


Levi-Strauss, sid 253

De som kallas vänster klamrar sig fortfarande fast vid en period av den samtida historien som gav dem någonting så förmånligt som en kongruens mellan de praktiska kraven och tolkningsschemata.

 

Annonser
Posted in: Philosophy