ur Svart hud, vita masker

Posted on f

0


Fanon

Negrerna är jämförelse fixerade, en första sanning. Dem _är_ jämförelse, dvs. att dem ständigt och jämt är fixerade av sitt eget värde och sitt eget jag-ideal. Så fort de kommer i kontakt med någon annan handlar det om värde och förtjänst. Negrer har inget egenvärde, de är alltid beroende av den _andres_ närvaro. Det handlar alltid om att ”han är mindre intelligent än jag”, ”svartare än jag”, ”inte lika duglig som jag”, varje egen position, varje förankring i det egna jaget baserar sig på beroenderelationer och på raseringen av _den andre_. Det är på ruinerna av min omgivning som jag bygger min ”manlighet”. En neger, som efter fem eller sex år, stöter på en gammal bekant, bemöter honom aggressivt. Förr i tiden hade dem nämligen en bestämd samhällsposition.

Annonser
Posted in: Post-colonial