ur Sûrrî dewran, Naley Cûdayi

Posted on f

0


Hemin

We dûyi dil kewt û piçrrî bend û pêwend

Dilî xoy da be lawêkî hunermend

Hunermendêkî pakî berze akar

Ke carcar rêyi dekewte malî xûnkar

Hunermendê ke her nexmey tarî

Girr û awrîng û pshkoyi lê debarî

Hundermendê ke dengî pirr xuroshî

Be bendê deyiperrand derd û nexoshî

Hunermendê ke hestî agrîn bû

derûnî pir le nasorî û birîn bû

hunermendê ke sûtawî evîn bû

hemu endamî soz û tîn bû

Hunermendê ke zadeyi derd û xem bû Zedeyi destî reshî, dêwî stem bû

Hunermendê be zig birsî û be çaw têr

Le sherr bêzar û dostî ashtî û xêr

Hunermendêkî esrî fêodalî

Dilî pirr bû, belam gîrfanî xallî

Shewanî bezim û shayî û shewnishînî

Le dirzî perde yektiryan debînî

Ke têkdelqa nigayî pirr giftugoyan

Deyandirkand be sanî razî xoyan

Hemin, ur diktpjäsen Sûrranî dewran

Annonser
Posted in: Literature