note

Posted on f

0


Framstegstanken hos underlägsna folk når ibland absurda nivåer, det blir en patologisk önskan att oavsett metod och gång förändras, till vilket odjur som helst, så länge man slipper förknippas med bilden av en förtryckt. Huruvida man är förtryckt eller gjort framsteg blir rakt irrelevant.

Annonser
Posted in: Post-colonial