från Marx

Posted on f

0


Men eftersom ett samhàlle enligt Smith inte kan vara lyckligt om majoriteten av dess medlemmar lider, eftersom samtidigt det rikast tànkbara samhàllet leder till elànde för flertalet och eftersom nationalekonomin (och överhuvudtaget privatintressets samhàlle) visar vàgen till samhàllets rikedom, sà àr samhàllets olycka nationalekonomins màl.

 

Annonser
Posted in: Philosophy