dikt till Strindbergs minne

Posted on f

0


Hagars son, på makternas bud

med mänskornas gåtor och gåtornas gud

stred du.

Oböjd i ödets övertag

aldrig de vikandes nederlag

led du.

Mäster Olof, länge lyckta

tempelportar sprängde ditt ord.

Andens hungrande, tankens förtryckta

bjöd du till sanningens bord.

Avgudabilder, som inte fick röras

rev du.

Rösten, som alltid skall höras,

blev du.

Tack, du väldige!

1937

Annonser
Posted in: Literature