Posted on f

0


Heidegger

Det som filosofin under sin historia endast försökt ställvis, och då bara otillräckligt, nämligen att forumlera ontologierna för de olika regionerna av det varande ( natur, historia, rätt, konst), detta övertar nu vetenskaperna som sin egen uppgift. Deras intresse riktar sig mot teorin för de i varje enskilt fall nödvändiga strukturbegreppen för de tillordnande objektfälten.

Teori betyder nu: att förutsätta kategorier som bara tillerkänns en cybernetisk funktion, men som frånkänns varje ontologisk mening. Det operationella och modelartade hos det föreställande-kalkylerande tänkandet uppnår herravälde.

Annonser
Posted in: Philosophy