ur Ett drömspel

Posted on f

0


Strindberg

Nu när jag går… i avskedsstunden
när man skall skiljas från en vän, en plats,

hur stiger icke saknaden av det man älskat,
och ångern över det man brutit…

O, nu jag känner hela varafs smärta,
så är det då att vara människa…

Man saknar även det man ej värderat
man ångrar även det man icke brutit…

Man vill gå bort, och man vill stanna…
Så rivas hjärtats hälfter var åt sitt håll,

och känslan slits som mellan hästar
av motsats, obeslutsamhet, disharmoni… ‘

Annonser
Posted in: Literature