ur Ekonomisk-filosofiska manuskript

Posted on f

0


Marx

Privategendom och Kommunism

Men så länge motsatsen mellan egendomslöshet och egendom inte uppfattas som en motsats mellan arbete och kapital, så länge är det en indifferent motsats som inte fattas i sin aktiva relation, i sitt inre förhållande, och som inte uppfattas som en motsägelse. Denna sorts motsats kan i sin första gestalt uppträda också utan att privategendomen nått en högre utveckling, som i det antika Rom, i Turkiet etc. Därigenom förefaller det som om den inte berodde på själva privategendomen.

Men arbetet som är privategendomens subjektiva väsen så som uteslutande egendomen, och kapitalet som är det objektiva arbetet såsom uteslutande arbetet, utgör tillsammans privategendomen som ett utvecklat självmotsägande förhållande, ett förhållande som genom sin inre dynamik bär fröet till sin egen upplösning.

Marx

Annonser
Posted in: Philosophy