om förkapitalistiska produktionssätt

Posted on f

0


Marx

Men när den inskränkta borgerliga formen har skalats av, vad är då rikedomen annat än universialiteten i individernas behov, förmågor, njutningar, produktivakrafter osv., som framkallas genom det universiella utbytet? Vad är den, om inte den absoluta utvecklingen av hennes skapande anlag, utan någon annan förutsättning än den föregående historiska utvecklingen, som gör denna utvecklings totalitet, dvs. utvecklingen av alla mänskliga krafter som sådana och inte mätta enligt någon på förhand given måttstock, till självändamål?
Vad är det, om inte den utveckling i vilken människan inte repoducerar sig i någon bestämd form, utan producerar sin totalitet, inte försöker bli något som redan blivit till, utan befinner sig i blivandets absoluta värde?

Annonser
Posted in: Philosophy