från Sista boken/aforismer

Posted on f

0


Söderberg
sid. 238

Alla mördare äro fattiga själar.

Den som kan skapa känner icke behov av att förstöra. Lika litet känner han någonsin samvetskval eller ens minsta olust vid tanken på den förstörelse som blir en följd av hans skapande. 

Också skaparna förstöra. Ty man kan icke skapa utan att förstöra.

Annonser
Posted in: Literature