ur Om televisionen

Posted on f

0


Bourdieu – Dölja genom att visa, sid 32

… hur televisionen paradoxalt nog kan dölja genom att visa, nämligen genom att visa andra saker än vad den borde om den gjorde vad den anses göra, det vill säga informera; eller genom att visa vad den bör visa men på ett sådant sätt att den inte visar det eller gör det betydelselöst, eller genom att konstruera det på ett sådant sätt att det ges en innebörd som inte svarar mot verkligheten.

Annonser
Posted in: Sociology