ur Andra könet

Posted on f

0


de Beauvoir

Det är inte endast för att få äga någon som mannen drömmer om en Andre, utan också för att bli bekräftad av denne; att bli bekräftad av män, som är hans likar, kräver en konstant anspänning av honom, det är därför han önskar att en utifrån kommande blick ska förläna hans liv, hans verksamhet och honom själv ett absolut värde. Guds blick är dold, främmande och oroande, inte ens när tron styrde var det mer än några få mystiker som drabbades av den. Denna gudomliga roll har ofta ålagts kvinnan.


Annonser
Posted in: Philosophy