från Bhabha

Posted on f

0


 

Fanon och Kristeva försöker omdefiniera den symboliska process genom vilken den sociala föreställningsvärlden – nation, kultur eller gemenskåp – blir diskurssubjekt och objekt för psykisk identifikation. I ett försök att genom dessa olika temporaliteter ändra placeringen av subjekt och objekt i gemenskapskulturen, tvingar de oss att ompröva relationen mellan betydelsens tid och historiens tecken inom dessa språk, politiska eller litterära, som betecknar folket ’som ett’.

Annonser
Posted in: Post-colonial