aforismer ur Skådespelsamhället

Guy Debord

42

Skådespelet betyder att varan har uppnått en fullständig ockupation av samhällslivet. Inte bara är varuförhållandet fullt synligt – det är det enda man kan se. Den värld man ser är varans värld. Den moderna ekonomiska produktionen både koncentrerar och breder ut sin diktatur. Även på dem minst industrialiserade platserna är dess välde närvarande i form av vissa märkesvaror och ett imperialistiskt herravälde som utövas av dem regioner där produktivitetsökningen är störst. I dessa framskridna områden övertäcks det sociala rummet ständigt av nya skikt av varor. Under den ”andra industriella revolutionen” har den alienerade konsumtionen för massorna blivit en plikt som tillkommer utöver den alienerade produktionen. Det är allt försålt arbete i samhället som sammantaget blivit en totalvara som skall fullfölja sitt kretslopp. För detta ändamål måste totalvaran återvända styckvis till den uppstyckade individ som är helt avskiljd från det samfällt verkande produktivkrafterna. Det är här som den specialiserade härskarvetenskapen i sin tur måste specialisera sig: den bryts upp i sociologi, psykoteknik, cybernetik, semiologi och så vidare och vakar över processens självreglering på alla nivåer.

43

Under den kapitalistiska ackumulationens ursprungliga fas ”betraktar nationalekonomin proletären enbart som arbetare”, som endast måste erhålla det som är absolut nödvändigt för att upprätthålla arbetsförmågan, och den betraktar honom aldrig ”under hans arbetsfria tid, som människa”. Men så snart varuproduktionen uppnått ett sådant överflöd att den kräver ett överskott av samarbete från arbetaren, förändras denna inställning hos den härskande klassen. I sin roll som konsument finner sig arbetaren plötsligt befriad från det förakt som tillkommer honom i all organisering och övervakning av produktionen. Utanför denna behandlas han tillsynes som vuxen och med beställsam artighet. Det är varans humanism som tar hand om arbetaren ”under hans arbetsfria tid, som människa”, helt enkelt för att den politiska ekonomin nummer både kan och måste härska även över dessa områden som en politisk ekonomi. Sålunda har ”det fullständiga förnekandet av människan” lagt beslag på den mänskliga tillvaron i dess helhet.

47

Bruksvärdets fallande tendens, som är konstant i den kapitalistiska ekonomin, leder till en ny form av berövande inom ramen för den svällande överlevnaden, vilket inte avskaffat den forna nöden eftersom den kräver av större delen av mänskligheten att den deltar som lönearbetare i dess ändlösa strävan. Och var och en vet att det gäller att underkasta sig eller dö. Sådan är i verkligheten denna utpressning, det faktum att allt från det mest triviala bruk (att äta, att bo) bara kan äga rum innanför murarna till den stegrade överlevnadens illusoriska rikedom. Det är den faktiska grunden till att illusionen är allmänt accepterad i den moderna varukonsumtionen. Den verklige förbrukaren har blivit en konsument av illusioner. Varan är denna verkliga illusion och skådespelet dess allmänna manifestation.

49

Skådespelet är myntets andra sida: varornas allmänt abstrakta ekvivalent. Men medan penningen har dominerat samhället som representant för en central värdeekvivalens, det vill säga karaktären av utbytbarhet hos mångfalden av nyttigheter vars olika användningar ändå förblir ojämförbara, så är skådespelet dess utvecklade moderna komplement i vilken hela varuvärlden framträder i klump, som en allmän ekvivalent till det som samhället i sin helhet förmår göra och utgöra. Skådespelet är dem pengar man enbart betraktar, ty i det har all användning växlats in mot den abstrakta återgivningens helhet. Skådespelet tjänar inte bara det falska användandet, det är redan i sig en falsk användning av livet.

50

Under det ekonomiska överflödet framträder tydligt det samhälleliga arbetets samlade resultat och underställer all verklighet det sken som numera är en produkt av det. Kapitalet är inte längre det osynliga centrum som styr produktionssättet: ackumulationen sprider ut det till utkanterna i form av förnimbara föremål. Samhället i hela sin utsträckning är ett portträtt av kapitalet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s